Activitățile principale ale societății sunt:

  • Studii geotehnice, bazate pe lucrări geotehnice de teren (foraje geotehnice, încercări in situ, prelevări de probe și analize de laborator);
  • Cercetare geologică – prospecțiuni și explorări geologice pentru resurse minerale: substanțe minerale utile (argilă, nisip, pietriș, roci industriale și de construcții), ape subterane (inclusiv ape minerale și balneoterapeutice, ape plate,... etc.), gaze necombustibile (de exemplu gaze mofetice);
  • Proiectare în domeniul mineritului  –  obținerea de Licențe de concesiune de exploatare sau de explorare, Obținerea Permiselor de exploatare; Elaborare de documentații pentru refacerea mediului legate de exploatări miniere;
  • Explorarea preliminară a mediului, prelevări de probe de sol, probe de ape, prospectarea apelor freatice contaminate, executarea puțurilor forate de monitorizare;
  • Foraje pentru apă, denisipări de puțuri forate;
  • Studii hidrogeologice, cercetarea apei subterane potabilă sau industrială;
  • Consultanță și expertiză în domeniul geologiei;
  • Foraje în beton sau cărămidă (carotaj).