geoda kft

Geoda S.R.L. este o societate de proiectare și de execuție cu o activitate diversificată în domeniile geologiei tehnice, hidrogeologiei, mineritului și protecției mediului.

Sarcinile de proiectare sunt îndeplinite de un colectiv cu experiență vastă, care se acomodează elastic (format din manager, ingineri geologi, geolog, inginer constructor).

Societatea noastră deține certificate de atestare ale Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, având competențe tehnice și profesionale de a executa lucrări de prospecțiune și de explorare geologică, cât și de proiectare legate de valorificarea rocilor utile și nemetalifere, respectiv apelor subterane și gazelor necombustibile.

Deasemenea, deține și certificatul de atestare a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, privind capacitatea de a efectua studii hidrogeologice.